http://www.studio-start.pl/wp-content/uploads/2023/11/DĘBICA.png
PLN
012345678900123456789001234567890 zł / miesiąc
DZIECI I ( 8-10 lat)
(Cena obejmuje miesięczny Kurs. Zajęcia trwają 1 godz. zegarową- raz w tygodniu w wybrany dzień tygodnia)
PLN
012345678900123456789001234567890 zł / miesiąc
DZIECI II (10-12 lat)
(Cena obejmuje miesięczny Kurs. Zajęcia trwają 1,5 godz. – raz w tygodniu w wybrany dzień tygodnia)
PLN
012345678900123456789001234567890 zł / miesiąc
MŁODZIEŻ I (12-15 lat)
(Cena obejmuje miesięczny Kurs. Zajęcia trwają 2 godz. – raz w tygodniu w wybrany dzień tygodnia)
PLN
012345678900123456789001234567890 zł / miesiąc
MŁODZIEŻ II (15-18 lat)
(Cena obejmuje miesięczny Kurs. Zajęcia trwają 2 godz. – raz w tygodniu w wybrany dzień tygodnia)
PLN
012345678900123456789001234567890 zł / miesiąc
DOROŚLI ( +18)
(Cena obejmuje miesięczny Kurs. Zajęcia trwają 2 godz. – raz w tygodniu w wybrany dzień tygodnia)
PLN
012345678900123456789001234567890 zł / miesiąc
DLA ZAAWANSOWANYCH/ PRZYGOTOWAWCZY
(Cena obejmuje miesięczny Kurs. Zajęcia trwają 2 godz. – raz w tygodniu w wybrany dzień tygodnia)
od
PLN
0123456789001234567890 zł/zajęcia
KURS JEDNODNIOWY
DZIECI I 70 zł/ zajęcia
DZIECI II 85 zł/ zajęcia
MŁODZIEŻ I 100 zł/ zajęcia
DOROŚLI / MŁODZIEŻ II 130 zł/ zajęcia

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO !

Wpłat prosimy dokonywać na podany nr konta:

Nr konta:  95 1240 4751 1111 0011 3411 8715

Tytuł Przelewu: „Imię i nazwisko kursanta, grupa wiekowa oraz dzień zajęć „

Przykład: ” Jan Kowalski, Młodzież I, Piątek „

Studio Artystyczne START Sp. J.
35-328 Rzeszów ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28D