Sprawdź naszHARMONOGRAM ZAJĘĆ

KURSY RYSUNKU I MALARSTWA
GRUPA DZIECI I (8-10 lat)
CZWARTEK
15:30- 16:30
SOBOTA
09:30- 10:30
GRUPA DZIECI II (10- 12 lat)
CZWARTEK
16:45- 18:15
PIĄTEK
15:30 - 17:00
SOBOTA
10:45- 12:15
GRUPA MŁODZIEŻ I (12-15 lat)
PIĄTEK
17:15 - 19:15
SOBOTA
12:30- 14:30
GRUPA MŁODZIEŻ II (15-18 lat)
WTOREK
17:45- 20:45
ŚRODA
17:45- 20:45
SOBOTA
14:45- 17:45
GRUPA DOROŚLI
( + 18 lat)
WTOREK
17:45- 20:45
ŚRODA
17:45- 20:45
SOBOTA
14:45- 17:45
DLA ZAAWANSOWANYCH/ PRZYGOTOWAWCZY
WTOREK
17:45- 20:45
ZAJĘCIA- OTWARTA PRACOWNIA
PONIEDZIAŁEK
17:45- 20:45
PLN
012345678900123456789001234567890 zł / miesiąc
DZIECI I ( 8-10 lat)
(Cena obejmuje miesięczny Kurs. Zajęcia trwają 1 godz. zegarową- raz w tygodniu w wybrany dzień tygodnia)
PLN
012345678900123456789001234567890 zł / miesiąc
DZIECI II (10-12 lat)
(Cena obejmuje miesięczny Kurs. Zajęcia trwają 1,5 godz. – raz w tygodniu w wybrany dzień tygodnia)
PLN
012345678900123456789001234567890 zł / miesiąc
MŁODZIEŻ I (12-15 lat)
(Cena obejmuje miesięczny Kurs. Zajęcia trwają 2 godz. – raz w tygodniu w wybrany dzień tygodnia)
PLN
012345678900123456789001234567890 zł / miesiąc
MŁODZIEŻ II (15-18 lat)
(Cena obejmuje miesięczny Kurs. Zajęcia trwają 3 godz. – raz w tygodniu w wybrany dzień tygodnia)
PLN
012345678900123456789001234567890 zł / miesiąc
DOROŚLI ( +18)
(Cena obejmuje miesięczny Kurs. Zajęcia trwają 3 godz. – raz w tygodniu w wybrany dzień tygodnia)
PLN
012345678900123456789001234567890 zł / miesiąc
DLA ZAAWANSOWANYCH/ PRZYGOTOWAWCZY
(Cena obejmuje miesięczny Kurs. Zajęcia trwają 3 godz. – raz w tygodniu w wybrany dzień tygodnia)
od
PLN
0123456789001234567890 zł/zajęcia
KURS JEDNODNIOWY
DZIECI I 60 zł/ zajęcia
DZIECI II 75 zł/ zajęcia
MŁODZIEŻ I 90 zł/ zajęcia
DOROŚLI / MŁODZIEŻ II 120 zł/ zajęcia