Wpłat prosimy dokonywać na podany nr konta:

      Nr konta: 11 1240 4751 1111 0010 9299 0093

Tytuł Przelewu: „Imię i nazwisko kursanta oraz grupa”

Studio Artystyczne START Sp. J.
35-328 Rzeszów ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28D